Drept Comercial

Drept Comercial

Dreptul comercial privește faptele de comerț şi relațiile dintre comercianți, precum operaţiunile de producere și circulație a mărfurilor, executarea de lucrări şi prestarea de servicii.

Mai jos găsiți o parte din situațiile reglementate de dreptul Comercial.

 • contracte comerciale (întocmire, redactare, atestare)
 • acordarea de asistenţă şi consultanţă juridică permanentă;
 • recuperare creanţe comerciale,  recuperarea de credite;
 • somaţii/ordonanţe de plată;
 • concilieri;
 • tranzacţii comerciale
 • asistenţă la negocieri pentru încheierea contractelor;
 • redactarea contractelor, acordurilor, tranzacţiilor, notificărilor, acţiunilor în justiţie;
 • litigii referitoare la încălcarea obligaţiilor contractuale, concurenţa comercială;
 • asistenta şi reprezentare în fata instanţelor de orice grad, competenţe în soluţionarea litigiilor comerciale
 • legalizarea şi punerea în executare a dispozitivelor hotărârilor judecătoreşti.
 • înfiinţarea societăţilor comerciale (înregistrare şi autorizarea funcţionării), asociaţiilor şi fundaţiilor;
 • redactare şi certificare contracte de societate şi statute de societăţi comerciale;
 • redactare şi certificare acte adiţionale;
 • înregistrare menţiuni;.
 • schimbare sediu social;
 • înregistrare şi autorizare punct de lucru;
 • majorare/reducere capital social;
 • prelungirea duratei de funcţionare;
 • înregistrări modificări: obiect de activitate, administratori, acţionari, punct de lucru, sucursala, etc.
 • înregistrare şi radiere sucursale, filiale, puncte de lucru;
 • cesiune (vânzare) de acţiuni şi parti sociale;
 • excludere şi retragere asociaţi;
 • numiri, revocări şi schimbări de administratori;
 • modificări ale obiectului de activitate
 • conceperea şi redactarea actelor constitutive, actelor adiţionale, hotărârilor AGA;
 • consiliere şi reprezentare la Oficiul Registrului Comerţului şi în faţa altor autorităţi cu privire la obţinerea înregistrărilor şi avizelor necesare desfăsurării activităţilor comerciale, etc.

Abonează-te și rămâi la curent cu noutățile

 • 0259-471198 / 0740-253509
 • office@doseanusiasociatii.ro
 • Oradea, str. Aurel Lazar 9