Drept Fiscal

Drept Fiscal

Dreptul fiscal privește interacțiunea dintre contribuabil, atât persoană fizică, persoană juridică cât și entitățile fără personalitate juridică, cu statul. Reprezentarea statului în această legătură, se realizează prin unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, în concret prin intermediul organelor fiscale.

Această interacțiune dintre contribuabil și organele fiscale, se referă la  totalitatea drepturilor și obligațiilor care apar în legătură cu administrarea creanțelor fiscale.

Aceste drepturi și obligații în legătură cu administrarea creanțelor fiscale cu titlu exemplificativ se referă la următoarele drepturi: perceperea impozitelor, taxelor, contribuțiilor si a altor sume care constituie venituri ale bugetului general consolidat; rambursarea taxei pe valoarea adăugata; restituirea impozitelor, taxelor, contribuțiilor si a altor sume care constituie venituri ale bugetului general consolidat; iar în sfera obligațiilor amintim:  declararea bunurilor și a veniturilor impozabile sau, după caz, impozitele, taxele, contribuțiile și alte sume datorate bugetului general consolidat; obligația de a calcula și de a înregistra în evidențele contabile și fiscale impozitele, taxele, contribuțiile și alte sume datorate bugetului general consolidat; obligația de a plăti la termenele legale impozitele, taxele, contribuțiile și alte sume datorate bugetului general consolidat.

Activitatea societății noastre în domeniul dreptului fiscal constă în asistarea și reprezentare contribuabililor în legătură cu inspecțiile fiscale,  asistență pentru contestarea proceselor verbale de inspecție și a deciziilor de impunere a autorității fiscale, anularea și suspendarea actului fiscal atât în faza contestației administrative cât și în fața instanțelor de judecată.

  • Impozite directe (impozit pe profit, impozit pe venit si impozit pe veniturile nerezidentilor)
  •  Impozite indirecte (TVA si accize)
  •  Impozite si taxe locale
  •  Impozite si taxe salariale inclusiv impozitul pe venit si contributiile la asigurarile sociale
  •  Taxe si contributii la fondul de mediu
  •  Alte aspecte fiscale (inclusiv reglementari valutare)

Abonează-te și rămâi la curent cu noutățile