Drepturile Omului

Drepturile Omului

În situația în care Curtea decide că ați fost victima unei încălcări, vă poate acorda „o satisfacție echitabilă”, care constă într-o sumă de bani drept compesanție pentru anumite daune suferite.

De asemenea atunci când Curtea constată o încălcare gravă a drepturilor fundamentale ale omului, hotărârea națională pronunțată în materie penală poate fi revizuită atunci când efectele încălcării acestor drepturi continuă să se producă și nu există alt resort pentru remedierea acesteia În aceste condiții, societatea noastră poate asigura studiul oricărui dosar în vederea identificării unor aspecte ce pot face obiectul sesizării Curții Europene, a cărei finalitate să genereze remedierea consecințelor negative ce subzistă ori a acordării unei satisfacții pecuniare echitabile pentru justițiabil.

Cu titlu de exemplu, expunem situția în care procesul penal durează excesiv de mult, organele judiciare au o conduită intruzivă în viața privată a justițiabililor fără suport legal, situația în care este suprimat dreptul justițiabilului de a exercita o cale de atac, se menține față de inculpat o măsură preventivă în mod nejustificat, se efectuează o percheziție prin nesocotirea dispozițiilor legale, este afectat dreptul la apărare al suspectului sau inculpatului…etc.

  • Drepturi fundamentale prevăzute de convenție:
  • Dreptul la viață.
  • Dreptul la un proces echitabil în materie civilă și penală.
  • Dreptul la respectarea vieții private și de familie.
  • Libertatea de exprimare.
  • Dreptul la un recurs efectiv.
  • Dreptul la respectarea bunurilor proprii.

Abonează-te și rămâi la curent cu noutățile