Drept Civil

Drept Civil

Există numeroase situații în care o persoană fizică sau o persoană juridică poate avea nevoie de consultanță juridică în domeniul dreptului civil.

Echipa societății DOSEANU & ASOCIAȚII apără interesele clienților cu profesionalism și seriozitate asigurând asistență/reprezentare în litigii civile de orice natură incluzând:

 • anularea, rezoluțiunea și rezilierea contractelor;
 • partaj judiciar (ieșire din indiviziune);
 • exproprieri;
 • evacuări;
 • tranzacții și redactare contracte de orice fel;
 • asistență și reprezentare în fața notarului public;
 • medieri;
 • ordonanțe președințiale: suplinire acord părinte plecare minor în străinătate, obținere pașaport, etc;
 •  acțiune în răspundere civilă delictuală
 • somatii de plata;
 • ordonante de plata;
 • dezbatere moștenire,  stabilire moștenitori, cote și masă succesorală
 • acțiuni pentru anulare certificat de moștenitor,
 • litigii testamentare,
 • partaj succesoral.
 • acțiuni în revendicare imobiliară și mobiliară,
 • întăbulare drept de proprietate, înscriere / radiere ipoteci în cartea funciara,
 • acțiuni în granițuire,
 • acțiuni în constatare,
 • acțiuni posesorii,
 • acțiuni confesorii /negatorii privind dreptul de servitute, superficie, abitație, uzufruct,
 • acțiuni privind dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune si accesiune,
 • acțiuni în evacuare,
 • partaj bunuri comune, ieșire din indiviziune.
 • negociere, redactare contracte, rezoluțiunea și rezilierea contractelor,
 • acțiuni privind anularea actelor juridice,
 • recuperare creanțe,
 • acțiuni în răspundere civilă delictuală și contractuală,â
 • acțiuni în pretenții,
 • executări silite, contestații la executare

Abonează-te și rămâi la curent cu noutățile