Drept Civil

Drept Civil

Dreptul civil reglementează relațiile dintre persoane fizice și/sau juridice ce se află pe poziții de egalitate juridică, cu privire la familie, bunuri şi drepturi reale, obligaţii civile, contracte, moşteniri etc.

Mai jos găsiți o parte din situațiile reglementate de dreptul civil.

 • redactare contestație de la executare;
 • suspendare executare silita;
 • asistare;
 • reprezentare in fata instantelor judecatoresti;
 •  acțiune în răspundere civilă delictuală
 • somatii de plata;
 • ordonante de plata;
 • dezbatere moștenire,  stabilire moștenitori, cote și masă succesorală
 • acțiuni pentru anulare certificat de moștenitor,
 • litigii testamentare,
 • partaj succesoral.
 • acțiuni în revendicare imobiliară și mobiliară,
 • întăbulare drept de proprietate, înscriere / radiere ipoteci în cartea funciara,
 • acțiuni în granițuire,
 • acțiuni în constatare,
 • acțiuni posesorii,
 • acțiuni confesorii /negatorii privind dreptul de servitute, superficie, abitație, uzufruct,
 • acțiuni privind dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune si accesiune,
 • acțiuni în evacuare,
 • partaj bunuri comune, ieșire din indiviziune.
 • negociere, redactare contracte, rezoluțiunea și rezilierea contractelor,
 • acțiuni privind anularea actelor juridice,
 • recuperare creanțe,
 • acțiuni în răspundere civilă delictuală și contractuală,â
 • acțiuni în pretenții,
 • executări silite, contestații la executare

Abonează-te și rămâi la curent cu noutățile

 • 0259-471198 / 0740-253509
 • office@doseanusiasociatii.ro
 • Oradea, str. Aurel Lazar 9