Drept Administrativ

Drept Administrativ

Societatea noastră de avocați deține o experiență bogată și fructuoasă în asistarea sau reprezentarea clienților ce s-au aflat în pragul unui litigiu de contencios administrativ sau chiar în cursul acestuia, reprezentând astfel atât instituții publice cât și persoane juridice sau fizice în conflicte ce rezultă din activitatea administrației publice, adică relațiile între organele administrative ale statului și relațiile dintre administrație și cetățeni.

În sprijinul cetățeanului care se consideră vătămat într-un drept al său ori într-un interes legitim, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluționarea în termenul legal a unei cereri, ori, în apărarea intereselor organului administrativ, venim cu soluții prompte și documentate, pentru realizarea scopului propus.

În acest sens, societatea noastră desfășoară activități precum redactarea de acte și cereri, asistarea sau reprezentarea în litigii privind:

  • anularea unor acte administrative unilaterale, recunoașterea dreptului pretins și repararea pagubelor cauzate.
  • obligarea autorității să emită un act sau un al înscris, respectiv să efectueze o anumită operațiune administrativă, sub sancțiunea penalităților de întârziere sau a amenzii.
  • încheierea, modificarea, interpretarea, executarea, anularea, rezilierea unui contract administrativ.
  • executarea unui act administrativ emis.
  • excepția de nelegalitate a unui act administrativ.
  • repararea pagubei produsă printr-o ordonanță declarată neconstituțională.

Abonează-te și rămâi la curent cu noutățile