Articol publicat pe Bihon.ro CLICK AICI
În data de 13 martie 2019 Curtea Constituțională a României a admis obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori și a constatat că este neconstituțională.

Principala modificare ( art. 71/3 ) prevedea că <Cesionarul nu va putea pretinde de la debitorul care are calitatea de consumator mai mult decât dublul sumei plătite de acesta pentru a cumpăra creanța de la cedent . Dispozițiile alineatului precedent se aplică indiferent de instrumentul juridic utilizat pentru transferul creanței , inclusiv în cazurile cesiunii de contract , al cesiunii de portofoliu de creanță și al subrogației . Debitorul-cedat care are calitatea de consumator , se va putea elibera de datorie plătind cesionarului cel mult dublul prețului pe care acesta l-a plătit pentru a dobândi creanța, fără costuri suplimentare>.

În cazul contractelor de leasing s-a apreciat că este afectat dreptul de proprietate al persoanei care deține bunul dat în folosință unei alte persoane , întrucât era eliminat caracterul executoriu al contractului încheiat și , implicit , posibilitatea recuperării bunului asupra căruia deține dreptul de proprietate.