Articol publicat in Bihon.ro CLICK AICI 
În data de 29 ianuarie 2019 Curtea Constituțională a României a admis o excepție de neconstituționalitate cu efecte majore pentru restabilirea legalității în ceea ce privește modalitatea de colaborare dintre organele de urmărire penală și Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Astfel, Curtea Constituțională a României a constatat că dispozițiile art. 233/1 alin. 2 și alin. 3 din Oronanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală și ale art. 350 alin. 1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală sunt neconstituționale.

Au fost declarate neconstituționale textele de lege care permiteau personalului desemnat din cadrul ANAF ca la solicitarea organelor de urmărire penală să efectueze verificări fiscale conform obiectivelor stabilite , verificări finalizate prin întocmirea de procese- verbale care constituiau mijloace de probă.

De asemenea, Curtea Constituțională a constatat că sintagma din cuprinsul art. 233/1 alin. 5 din O.G. nr. 92/2003 cu referire la alin. 2 și 3 din același articol este neconstituțională . Aceeași sintagmă cuprinsă în art. 350 alin. 3 din Legea nr. 207/2015 cu referire la alin. 1 din același articol este neconstituțională.

În acest fel se va face un pas important pentru ca dosarele de urmărire penală să fie instrumentate cu respectarea dispozițiilor legale , fără ca societăților comerciale să le fie impuse concluzii subiective ale unor controale efectuate de reprezentanții ANAF.

Practic Statul Român , care este parte civilă in dosarele penale își stabilea eventualele prejudicii prin propriii angajați din cadrul ANAF , ceea ce încălca în mod flagrant dreptul la apărare și dreptul la un proces echitabil.