În data de 2 mai 2019 , a fost publicată în Monitorul Oficial decizia nr. 72/2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 233/1 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală și ale art. 350 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.
Ce spune în esență Curtea Constituțională a României?

1. Orice proces-verbal întocmit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală înainte de constituirea unui dosar penal si de efectuare a unei urmăriri penale in rem ( față de faptă ) nu constituie mijloc de probă în cadrul procesului penal , ci poate constitui doar un proces vervbal de constatare ce poate fi folosit doar pentru sesizarea organului de urmărire penală , fără ca să aibă vreo valoare probatorie eventuala stare de fapt și eventualele sume reținute în cuprinsul procesului verbal;

2. Procesele-verbale încheiate de ANAF până la data de 1 februarie 2014 ( data intrării în vigoare a Noului Cod de Procedură Penală ) , care au fost realizate în faza actelor premergătoare nu pot fi folosite ca mijloc de probă în procesul penal;

3. Regula pentru dosarele economice o constituie efectuarea de expertize financiar contabile sau fiscale și nu întocmirea de rapoarte de constatare de către persoanele din cadrul ANAF detașate în cadrul parchetelor , pentru a se da posibilitatea părților să-și exercite dreptul la apărare și să propună obiective pentru expertiza și chiar să își desemneze un expert parte care să participe la efectuarea expertizei.