• Personalul medical răspunde pentru prejudiciile produse din eroare, din neglijență sau cunoștințe

medicale insuficiente în exercitarea profesiei. Pot fi trase la răspundere și unitățile sanitare publice sau private.

• Pot constitui cauze frecvente de malpraxis nedepistarea la a timp a afecțiunilor, tratament întârziat,

greșeală de diagnostic, aplicarea unui tratament necorespunzător, greșeală în actul de îngrijire,

lipsa intervenției.

• În caz de culpă medicală se pot acorda despăgubiri pentru repararea prejudiciului moral constând

în prejudiciul estetic, corporal, de agrement, suferință psihică a victimei și a familiei acesteia și a

prejudiciului material reprezentând cheltuieli de spitalizare, transport și tratament.

• Cel care a suferit din cauza unei erori medicale se poate adresa instituției de judecată

pentru repararea integrală a prejudiciului material și moral suferit.