• înfiinţarea societăţilor comerciale (înregistrare şi autorizarea funcţionării), asociaţiilor şi fundaţiilor;
 • redactare şi certificare contracte de societate şi statute de societăţi comerciale;
 • redactare şi certificare acte adiţionale;
 • înregistrare menţiuni;.
 • schimbare sediu social;
 • înregistrare şi autorizare punct de lucru;
 • majorare/reducere capital social;
 • prelungirea duratei de funcţionare;
 • înregistrări modificări: obiect de activitate, administratori, acţionari, punct de lucru, sucursala, etc.
 • înregistrare şi radiere sucursale, filiale, puncte de lucru;
 • cesiune (vânzare) de acţiuni şi parti sociale;
 • excludere şi retragere asociaţi;
 • numiri, revocări şi schimbări de administratori;
 • modificări ale obiectului de activitate
 • conceperea şi redactarea actelor constitutive, actelor adiţionale, hotărârilor AGA;
 • consiliere şi reprezentare la Oficiul Registrului Comerţului şi în faţa altor autorităţi cu privire la obţinerea înregistrărilor şi avizelor necesare desfăsurării activităţilor comerciale, etc.