• În cazul în care intervine un accident de muncă, cel vătămat sau moștenitorii acestuia pot obține o sumă de bani cu titlu de despăgubiri.

• Angajatorul răspunde față de cei vătămați în cazul unui accident produs din cauza nerespectării măsurilor privind sănătatea, securitatea și igiena în muncă.

• Sunt considerate accidente de muncă toate evenimentele cauzatoare de prejudicii produse la locul de muncă, cu ocazia deplasării la de la locul de muncă sau în timpul îndeplinirii oricăror atribuții de serviciu.

• În cazul unui accident de muncă, lucrătorii care își desfășoară activitatea în baza uni contract de muncă au dreptul la reabilitare medicală și recuperarea capacității de muncă, indemnizație pentru incapacitatea temporară de muncă, despăgubire în caz de deces precum și rambursări de cheltuieli.