Articol pubilcat in Bihon.ro CLICK AICI
În data de 8 aprilie 2019 , Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul competent să judece recursul în interesul legii a decis că ” Lipsa autorizației de construcție sau nerespectarea prevederilor acesteia, precum și lipsa procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor constituie impedimente pentru recunoașterea pe cale judiciară, în cadrul acțiunii în constatare , a dreptului de proprietate asupra unei construcții realizate de către proprietarul terenului, cu materiale proprii”.
Practic decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție tranșează definitiv practica neunitară a instanțelor de judecată și înlătură interpretarea potrivit căreia inexistența autorizației de construcție poate avea consecințe doar în planul raporturilor de natură administrativă , conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții , antrenând o răspundere contravențională , fără consecința respingerii unei acțiuni în constatarea dreptului de proprietate prin accesiune.

Conform articolului 517 alineatele 3 și 4 din Codul de procedură civilă, decizia se motivează în termen de cel mult 30 de zile de la pronunțare și se publică în cel mult 15 zile de la motivare în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar dezlegarea dată problemelor de drept judecate este obligatorie de la data publicării deciziei în Monitorul Oficial al României, Partea I.