Persoanele care au fost condamnate la pedeapsa amenzii penale într-un anumit cuantum, conform art. 61 din Codul penal, vor trebui să achite această amendă în termenul de 3 luni de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare.

Dacă persoana condamnată se află în imposibilitate de a achita integral această amendă în termenul arătat mai sus, aceasta poate adresa judecătorului delegat cu executarea, o cerere de eșalonare a plății amenzii pe o perioadă de cel mult 2 ani, în rate lunare, atunci când acesta se află în imposibilitate de plată.

În măsura în care persoana condamnată nu poate achita această amendă, se va analiza acest aspect din perspectiva bunei sau relei credințe a persoanei vis-a-vis de acest aspect.

Astfel, dacă persoana condamnată, nu poate achita amenda penală din motive neimputabile, trebuie avut în vedere dispozițiile art. 64 din Codul penal, prin care i se oferă acestuia posibilitatea „achitării amenzii” prin prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității.

În acest sens, persoana condamnată trebuie să își manifeste personal consimțământul în vederea prestării muncii neremunerate în folosul comunității. Totuși, în situația în care, din cauza stării de sănătate, persoana este incapabilă de a presta această muncă, practic obligația la plata amenzii penale „se stinge”, neoperând înlocuirea acesteia cu un număr corespunzător de zile închisoare.

Astfel, dacă persoana condamnată, nu va achita această amendă penală deși prezintă suficiente resurse financiare pentru a onora această obligație pecuniară,

instanța de judecată va constata că persoana condamnată este de rea-credință și va dispune pe cale de consecință înlocuirea pedepsei amenzii penale cu un număr corespunzător de zile cu închisoarea, în regim privativ de libertate.

Articol publicat in Bihon.ro