Principiul egalității armelor este o componentă a noțiunii de proces echitabil astfel cum este reglementată expres în articolul 6 paragraful 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor și a libertăților fundamentale.

În situația în care acuzarea este în avantaj față de apărare într-un proces penal, incluzând aici atât faza de urmărire penală cât și faza de judecată , apreciem că acest principiu important este încălcat.
O parte din înscrisurile folosite pe parcursul unui proces penal sunt clasificate, astfel că nu orice persoană poate avea acces la ele , iar cele care au acces trebuie să îndeplinească anumite exigențe legale.

Potrivit articolului 7 al. 4 lit. g din Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate , accesul la informații clasificate ce constituie secret de stat, respectiv secret de serviciu este garantat ,sub condiția alegerii sau numirii și a depunerii jurământului pentru procurori.
Informațiile secrete de stat sunt informațiile ce privesc securitatea națională, prin a căror divulgare se pot prejudicia siguranța națională și apărarea țării.

Accesul la informații secrete de stat este permis numai în baza unei autorizații scrise , eliberate de conducătorul persoanei juridice care deține astfel de informații , după notificarea prealabilă la Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat, durata autorizației fiind de până la 4 ani.

Concluzia este că apărătorul inculpatului în cadrul unui proces penal este obligat să obțină în prealabil un certificat ORNISS pentru a avea acces la informații secrete de stat ( condiție perfect legală și justificată ), pe când orice procuror din România poate avea acces la astfel de informații fără a fi necesar să obțină în prealabil un certificat ORNISS, fiind suficient să aibă calitatea de procuror și să depună jurământul la instalarea ca procuror, jurământ care este depus și de către avocat.

Articol publicat in Bihon.ro