Potrivit dispozițiilor art. 398 alin. 1 Cod civil, dacă există motive întemeiate, având în vedere interesul superior al copilului, instanța hotărăște ca autoritatea părintească să fie exercitată numai de către unul dintre părinți.

Codul civil nu arată ce se înțelege prin motivele întemeiate, însă potrivit dispozițiilor art. 36 alin. 7 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, se consideră motive întemeiate pentru ca instanța să decidă ca autoritatea părintească să se exercite de către un singur părinte alcoolismul, boala psihică, dependența de droguri a celuilalt părinte, violența față de copil sau față de celălalt părinte, condamnările pentru infracțiuni de trafic de persoane, trafic de droguri, infracțiuni cu privire la viața sexuală, infracțiuni de violență, precum și orice alt motiv legat de riscurile pentru copil, care ar deriva din exercitarea de către acel părinte a autorității părintești.

Potrivit dispozițiilor art. 398 alin. 2 Cod civil, celălalt părinte păstrează dreptul de a veghea asupra modului de creștere și educare a copilului, precum și dreptul de a consimți la adopția acestuia.

Dreptul de a veghea asupra modului de creștere și educare a copilului, nu are o reglementare din care să rezulte conținutul și modul în care poate fi exercitat acest drept.

Cu toate acestea, părintele este îndreptățit să verifice condițiile în care trăiește copilul și modul în care acesta este educat.

În situația în care părintele titular al acestui drept constată că, drepturile și obligațiile nu au fost exercitate în mod corespunzător, în interesul minorului astfel că minorul nu beneficiază de cele mai bune condiții, are posibilitatea de a solicita instanței de judecată modificarea măsurii luate.

Articol publicat in Bihon.ro