În data de 16 aprilie 2019, Curtea Constituțională a României cu unanimitate de voturi a admis excepția de neconstituționalitate ridicată de Societatea de avocați DOSEANU&ASOCIAȚII cu privire la dispozițiile art. 341 alin. 9 din Codul de procedură penală și a constatat că soluția legislativă care exclude posibilitatea de a face contestație împotriva încheierii judecătorului de cameră preliminară cu privire la dispoziția de începere a judecății referitor la faptele și persoanele pentru care , în cursul cercetării penale, a fost pusă în mișcare acțiunea penală, pronunțată în temeiul art. 341 alin. 7 pct. 2 lit. c din Codul de procedură penală este neconstituțională.

Practic, dacă aveam o situație în care față de un inculpat se dispunea de către procuror o soluție de clasare ( netrimitere în judecată ) și se formula o plângere împotriva acestei soluții de clasare, judecătorul de cameră preliminară putea admite plângerea , desființa soluția de clasare și dispune direct începerea judecății față de inculpat.

Această soluție prin care se admitea plângerea, se desființa soluția de clasare dispusă față de un inculpat și se dispunea începerea judecății era definitivă . Spre deosebire de un rechizitoriu, unde soluția dată de judecătorul de cameră preliminară poate fi atacată cu contestație la instanța ierarhică , în situația expusă mai sus se putea formula contestație doar față de soluționarea eventualelor cereri și excepții prind legalitatea urmăririi penale și administrarea probelor și nu și față de soluția de începere efectivă a judecății.

Este evident că niciun inculpat față de care s-a dispus o soluție de clasare nu avea interesul să invoce eventuale aspecte privind nelegalitatea desfășurării urmăririi penale sau a administrării probelor.