Evaziunea fiscală este una dintre cele mai des întâlnite infracțiuni cu caracter economic și se poate comite sub diferite forme, dintre care cele mai răspândite constau în evidențierea unor cheltuieli fictive în scopul diminuării taxelor și impozitelor datorate către stat sau omisiunea evidențierii, în actele contabile, a veniturilor realizate.

În vederea angajării răspunderii penale trebuie stabilit prejudiciul cauzat bugetului de stat prin săvârșirea infracțiunii. Potrivit unui proiect de modificare a Legii evaziunii fiscale propus de Guvern, dosarele penale deschise în cazurile de evaziune cu un prejudiciu de cel mult 50.000 de lei vor putea fi închise în cazul în care cel vinovat va achita prejudiciul integral până la primul termen de judecată.

Modificarea urmărește creșterea eficienței organelor statului în combaterea evaziunii prin concentrarea resurselor către anchetarea faptelor care produc prejudicii foarte mari bugetului de stat.

În concret, acele persoane care au cauzat prejudicii de până în 50.000 de lei, nu vor fi pedepsite dacă plătesc prejudiciul până la primul termen de judecată. În cazul în care proiectul se va concretiza într-o Ordonanță de Urgență, vor beneficia de această posibilitate și cei cu privire la care, anterior,  s-a început urmărirea penală pentru săvârșirea unor fapte de evaziune fiscală.

Pentru ca cel vinovat să nu mai răspundă penal, pe lângă cele arătate mai sus, este necesar ca în ultimii 5 ani să nu fi beneficiat de o asemenea măsură. Această prevedere urmărește să îi sancționeze pe cei care săvârșesc astfel de fapte în mod repetat.

Articol publicat in Bihon.ro