Potrivit art. 5 lit. g) al Legii nr. 319 din 2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, accidentul de muncă este definit ca fiind vătămarea violentă a organismului, precum și intoxicația acută profesională, care au loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu și care provoacă incapacitate temporară de muncă de cel puțin 3 zile calendaristice, invaliditate ori deces.
De asemenea sunt considerate evenimente de muncă şi accidentele suferite în timpul deplasării la şi de la locul de muncă sau în interes de serviciu.
Accidentele de muncă se investighează de către inspectoratele teritoriale de muncă, în cazul în care au produs invaliditate, deces, incapacitate temporară de muncă lucrătorilor la angajatorii persoane fizice, precum şi în situaţiile cu persoane date dispărute.

În cazul nefericit în care intervine un accident de muncă, cel vătămat sau moștenitorii acestuia pot să sesizeze Inspectoratul Teritorial de Muncă. De asemenea se poate sesiza instanța de judecată pentru recuperarea prejudiciului material și moral suferit sau, în cazul în care fapta constituie infracțiune, se poate formula plângere penală împotriva celor responsabili de producerea accidentului. Persoanele care au suferit o restrângere a capacității de muncă, pot beneficia de despăgubiri constând în diferența dintre venitul realizat anterior evenimentului și venitul actual. În măsura în care daunele nu sunt acoperite integral de către asigurările sociale de stat, cel care a suferit accidentul de muncă își va putea recupera restul de prejudiciu de la angajator.

Articol publicat in Bihon.ro