Dacă în articolul anterior am tratat la modul general, subiectul accidentelor de muncă, în acest articol, precum și în cele care vor urma, vom detalia pe larg aspectele principale ale acestui subiect, având în vedere interesul tot mai accentuat pentru protecția și siguranța în muncă.

Angajatorul are obligația de a asigura securitatea si sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă. În cazul în care acesta apelează la servicii externe, nu este exonerat de responsabilitățile sale în acest domeniu. Cu alte cuvinte chiar dacă se încheie un contract de prestări servicii cu o firmă de consultanță în domeniul protecției muncii angajatorul va răspunde față de cei vătămați în cazul unui accident de muncă produs din culpa sa. Astfel de cauze ale accidentelor de muncă pot fi folosirea unor utilaje sau instalații de lucru vechi, ce ar fi trebuit scoase din uz, neinstruirea angajaților cu privire la folosirea echipamentelor de lucru, nerespectarea reviziilor periodice ale utilajelor și instalațiilor de lucru, lipsa echipamentelor de protecție a muncii în funcție de fiecare domeniu în parte, precum și lipsa unor sisteme de alarmare în cazul în care nivelul unor gaze toxice depășește limita maximă admisă.

Un aspect foarte important de menționat îl constituie faptul că măsurile privind securitatea, sănătatea și igiena în muncă nu trebuie să fie suportate financiar în nicio situație de lucrători.

Articol publicat in Bihon.ro