În ceea ce privește obligațiile lucrătorilor, aceștia trebuie să își desfășoare activitatea, în conformitate cu pregătirea și instruirea fiecăruia, astfel încât să nu se expună și să nu expună pe alții la un pericol de accidentare sau de îmbolnăvire profesională.

Dintre obligațiile specifice lucrătorilor amintim: utilizarea corectă a mașinilor, aparaturii, uneltelor, substanțelor periculoase, echipamentelor de transport și a altor mijloace de producție, precum și obligația de a nu scoate din funcțiune, modifica, schimba sau înlătura arbitrar dispozitivele de securitate ale mașinilor sau instalațiilor tehnice cu care operează. Angajații au de asemenea obligația de a informa imediat angajatorul despre orice situație pe care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea și sănătatea în muncă.

Referitor la drepturile angajaților, aceștia au dreptul de a participa la discutarea tuturor problemelor referitoare la securitatea și sănătatea în muncă, precum și de a primi informații și instrucțiuni de lucru în acest sens.

În cazul unui accident de muncă, lucrătorii care își desfășoară activitatea în baza unui contract de muncă au dreptul, potrivit legii, la reabilitare medicală şi recuperarea capacităţii de muncă, indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, despăgubiri în caz de deces, precum și rambursări de cheltuieli.

În final, dorim să evidențiem un aspect deosebit de important, în contextul actual al globalizării pieței serviciilor, și anume faptul că victimele unui accident de muncă pot efectua tratamente medicale și intervenții chirurgicale în străinătate, urmând a-și recupera cheltuielile astfel ocazionate de la bugetul de stat, prin instituțiile abilitate în acest sens.