Articol publicat in bihon.ro  CLICK AICI
În data de 5 februarie 2019 , Înalta Curte de Casație și Justiție a adoptat un recurs în interesul legii ( decizia ICCJ nr. 5/2019 ) cu efecte majore privind data de la care se calculează prescripția răspunderii penale.

S-a stabilit, cu efect obligatoriu pentru toate dosarele penale aflate în curs de soluționare că < Prin data săvârșirii infracțiunii și , implicit , data de la care începe să curgă termenul de prescripție a răspunderii penale în cazul infracțiunilor simple a căror latură obiectivă implică producerea unei pagube ori realizarea unui folos necuvenit pe o perioadă de timp se înțelege momentul apariției primei pagube ori a obținerii primului folos necuvenit.

De exemlu, dacă se folosește în anul 2010 un înscris fals pentru obținerea unei pensii mai mari decât cea la care era îndreptățită o persoană , iar începând cu anul 2010 și până în prezent acea persoană încasează o pensie într-un cuantum mai mare decât cel legal , data de la care se calculează termenul prescripției răspunderii penale este anul 2010 și nu anul 2019 când a fost încasată ultima pensie.

Dezlegarea dată problemelor de drept judecate este obligatorie pentru instanțe de la data publicării deciziei în Monitorul Oficial al României.