Articol publicat pe Bihon.ro CLICK AICI 
Potrivit legii, poate fi audiată în calitate de martor în cadrul unui proces penal orice persoană care are cunoștință despre fapte sau împrejurări de fapt care constituie probă în cauza penală.

Calitatea de martor are întâietate față de calitatea de expert sau de avocat, de mediator ori de reprezentant al uneia dintre părți sau al unui subiect procesual principal, cu privire la faptele pe care le-a cunoscut înainte de a dobândi această calitate. Pot fi audiate în calitate de martor persoanele care au întocmit procese-verbale de constatare în temeiul art. 61 și 62 Cod procedură penală .

Au dreptul de a refuza să fie audiate în calitate de martor următoarele persoane: soțul, ascendenții și descendenții în linie directă, precum și frații și surorile suspectului sau inculpatului; persoanele care au avut calitatea de soț al suspectului sau inculpatului; persoanele care au stabilit relații asemănătoare acelora dintre soți. Aceste persoane sunt scutite de obligația de a depune mărturie și împotriva celorlalți suspecți sau inculpați, în cazul în care declarația sa nu poate fi limitată doar la aceștia din urmă.

Organele judiciare au obligația să comunice acestor persoane dreptul de a nu da declarație în calitate de martor, însă dacă acestea sunt de acord să dea declarații li se aplică dispozițiile privitoare la drepturile și obligațiile martorilor.