Potrivit art. 780 alin. 1 din Noul Codul de procedură civilă, sunt supuse urmăririi silite prin poprire sumele de bani, titlurile de valoare sau alte bunuri mobile incorporale urmăribile datorate debitorului ori deţinute în numele său de o a treia persoană sau pe care aceasta din urmă i le va datora în viitor, în temeiul unor raporturi juridice existente.

De asemenea, pot fi poprite şi bunurile mobile corporale ale debitorului deţinute de un terţ în numele său.

În cazul popririi sumelor de bani din conturile bancare, pot face obiectul urmăririi silite prin poprire atât soldul creditor al acestor conturi, cât şi încasările viitoare, cu respectarea limitelor prevăzute la art. 728 din Noul Codul de procedură civila, dacă este cazul.

 Conform legii, banca este obligată ca la data sesizării de către executorul judecătoresc să blocheze (indisponibilizeze) atât sumele existente în acel moment în cont cât și cele provenite din încasările viitoare.

Dispozițiile legale în materie prevăd: “Din momentul indisponibilizării şi până la achitarea integrală a obligaţiilor prevăzute în titlul executoriu, inclusiv pe perioada suspendării executării silite prin poprire, terţul poprit (adică banca) nu va face nicio altă plată sau altă operaţiune care ar putea diminua suma indisponibilizată, dacă legea nu prevede altfel.”

De la această regulă însă, sunt exceptate salariile, pensiile sau veniturile destinate asigurării mijloacelor de existență. Doar o treime dintr-un salariu sau pensie poate fi blocată în vederea plății datoriilor, iar când există mai multe popriri, se blochează numai jumatate din valoarea veniturilor.  Există și venituri care nu pot fi poprite, pentru niciun fel de datorii, și anume: alocațiile de stat și indemnizațiile pentru copii, ajutoarele pentru îngrijirea copilului bolnav, ajutoarele de maternitate, cele acordate în caz de deces, bursele de studii acordate de stat, diurnele, precum și orice alte asemenea indemnizații cu destinație specială, stabilite potrivit legii.

În acest sens, facem precizarea că toate acele popriri sau urmăriri efectuate cu încălcarea acestor dispoziții legale, sunt nule de drept și în consecință vor fi anulate conform art. 729 NCPC.

Articol in Bihon.ro