În ultimii ani, atât legislația, cât și practica judiciară au cunoscut modificări importante în ceea ce privește achitarea obligațiilor civile stabilite în cadrul unui proces penal. Până în urmă cu ceva timp foarte rar erau revocate pedepse cu suspendarea condiționată în temeiul art. 81 din Vechiul Cod penal sau pedepse cu suspendarea sub supraveghere a executării conform art. 86/1 din Vechiul Cod Penal. În prezent, dacă persoana nu achită obligațiile civile la care a fost obligată în cadrul unui proces penal poate să ajungă în penitenciar sau dacă a primit o pedeapsă privativă de libertate, nu va beneficia de o liberare condiționată anterior executării integrale a pedepsei, nefiind suficient executarea doar a fracției de pedepasă necesară pentru liberarea condiționată.

Dacă se dispune amânarea aplicării pedepsei și pe parcursul termenului de supraveghere persoana supravegheată, cu rea-credință, nu execută obligațiile impuse, instanța revocă amânarea și dispune aplicarea și executarea pedepsei. Dacă se dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere și pe parcursul termenului de supraveghere persoana supravegheată, cu rea-credință, nu execută obligațiile impuse, instanța revocă suspendarea și dispune executarea pedepsei.

Pentru ca o persoană condamnată la pedeapsa închisorii în regim de detenție să poată fi eliberată înainte de executarea întregii pedepse, una din obligațiile stabilite pentru liberarea condiționată este ca cel condamnat să fi îndeplinit integral obligațiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare, afară de cazul când dovedește că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească.

Asupra revocării amânării pedepsei sau a executării pedepsei sub supraveghere se pronunță, din oficiu sau la sesizarea procurorului sau a consilierului de probațiune, instanța care a judecat în primă instanță cauza. Sesizarea se poate face și de partea interesată, până la expirarea termenului de supraveghere. Serviciul de probațiune are obligația să sesizeze instanța dacă persoana supravegheată nu a îndeplinit obligațiile civile stabilite prin hotărâre, cel mai târziu cu 3 luni înainte de expirarea termenului de supraveghere.

Articol publicat in Bihorjust.ro