O nouă dispoziție din Codul de Procedură Penală declarată neconstituțională. Jan16

O nouă dispoziție din Codul de Procedură Penală declarată neconstituțională.

În data de 5 decembrie 2017, Curtea Constituţională a admis o nouă excepţie de neconstituţionalitate cu privire la dispoziţiile codului de procedură penală şi a stabilit că prevederea legală cuprinsă în art. 345 alin. (1) din Codul de procedură penală, care nu permite judecătorului...

Read More
Înlocuirea amenzii contravenționale cu avertisment Jan26

Înlocuirea amenzii contravenționale cu avertisment

În situația în care, în urma săvârșirii unei contravenții, agentul constatator sancționează această faptă cu o amendă contravențională, înlocuirea acesteia cu sancțiunea avertismentului poate fi dispusă doar de către instanța de judecată. ...

Read More
Executarea silită a datoriilor fiscale Feb02

Executarea silită a datoriilor fiscale

Creanţa fiscală este definită ca fiind dreptul la încasarea oricărei sume care se cuvine bugetului general consolidat, reprezentând creanţa fiscală principală şi creanţa fiscală accesorie. Astfel, reprezintă datorii fiscale: taxele, impozitele, contribuţiile sociale şi accesoriile acestora, percepute de stat sau de ...

Read More
Avantajele medierii IV Feb10

Avantajele medierii IV

Încheierea unui acord de mediere poate să ducă atât la stingerea acțiunii penale (eventuala tragere la răspundere penală a unei persoane), cât și a acțiunii civile ( eventualele pretenții reprezentând daune materiale sau morale), dar și înțelegerea părților privind modalitatea de suportare a cheltuielilor de judecat...

Read More
Ordinul de protecție provizoriu Feb19

Ordinul de protecție provizoriu

Potrivit art. 23 din Legea nr. 217/2003 persoana a cărei viaţă, integritate fizică sau psihică ori libertate este pusă în pericol printr-un act de violenţă din partea unui membru al familiei poate solicita instanţe...

Read More
Obligativitatea înregistrării declarațiilor luate în cursul urmăririi penale Mar09

Obligativitatea înregistrării declarațiilor luate în cursul urmăririi penale

Conform dispozițiilor articolului 110 alineat 5 Cod procedură penală, < În cursul urmăririi penale, audierea suspectului sau inculpatului se înregistrează cu mijloace tehnice audio sau audiovideo. Atunci când înregistrarea nu este posibilă, acest lucru se consemnează în declarația suspectului sau inculpatului, cu i...

Read More
Violarea vieţii private Mar16

Violarea vieţii private

Această infracțiune reprezintă o nouă incriminare, apărută odată cu intrarea în vigoare a noului Cod penal la data de 1 februarie 2014. Această reglementare este menită să ralieze legislația penală națională la politica penală occidentală, astfel de infracțiuni fiind prevăzute, spre exemplu, în codul penal fran...

Read More
Renunțarea la judecată și efectele acesteia Mar26

Renunțarea la judecată și efectele acesteia

Renunțarea la judecată poate interveni în orice moment al judecății și în orice fel de proces civil, însă dacă intervine după comunicarea cererii de chemare în judecată, pârâtul poate cere instanței ca reclamantul să plătească cheltuielile de judecată efectuate de acesta. Trebuie reținut că în situația în ...

Read More
Răspunderea administratorului unei societăți comerciale Mar28

Răspunderea administratorului unei societăți comerciale

Administratorul unei societăți comerciale este persoana fizică sau persoana juridică, asociat sau neasociat, care efectuează toate operațiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al societatii, cu restricțiile arătate în actul constitutiv, în baza mandatului încredințat de către asociații ...

Read More
Citarea si comunicarea actelor procedurale in cursul procesului penal Apr10

Citarea si comunicarea actelor procedurale in cursul procesului penal

Chemarea unei persoane în faţa organului de urmărire penală sau a instanţei de judecată se face prin citaţie scrisă. Citarea se poate face şi prin notă telefonică sau telegrafică, încheindu-se în acest sens un proces-verbal. În cazul în care destinatarul este găsit acasă, îndeplinirea procedurii de citare sau de...

Read More